پایش رضایتمندی کارفرمایان

پایش رضایتمندی کارفرمایان

کارفرمای گرامی:

شرکت توزین تراز پاریا به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم مطابق با سیستم ISO9001-2008 شناسایی و از طریق درک نیازمندی ها و خواسته های ایشان این پرسشنامه را تنظیم نموده است خواهشمند است ضمن پاسخ به موارد ذیل ، مارا از نظرات ارزشمند خود بهره مند سازید.
بدیهی است نظرات و پیشنهادات شما ، در کیفیت خدمات ما مثمرثمر واقع خواهد شد .پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاری می نماییم.


توسط : hrnoei | تاریخ : 1393/08/25 | نظرات