نمایشگر aria3500

نمایش وزن در 6 رقم با نور قرمز یا ال - سی - دی
سیستم صفر اتوماتیک و دستی
سیستم پارسنگ اتوماتیک در زمان روشن شدن دستگاه
نشانگر ثبات وزن
امکان اتصال به چاپگر یا رایانه
قابلیت تنظیم سرعت نمایش وزن
قابلت حذف ولتاژ معادل بار مرده لودسل ها
قابلیت تغییر ولتاژ ورودی لودسل به دستگاه
جبران خطاهای حاصل از تغییرات حرارتی محیط کار بطور خودکار
کالیبراسیون نرم افزاری ِ
اعلام وضعیت صفر و پارسنگ
باطری قابل شارژ به همراه شارژر
برق و باطری
اعلام وضعیت ضعیف شدن باطری

aria3500