نمایشگر aria 4000

 

نمایشگر aria 4000صفحه نمایشگر کریستال مایع به ابعاد 240×128 همراه با نور زمینه
نمایش وزن در 6 رقم با نور قرمز یا ال - سی - دی
سیستم صفر اتوماتیک و دستی
سیستم پارسنگ اتوماتیک در زمان روشن شدن دستگاه
ثبت و نمایش ساعت و تاریخ میلادی و شمسی
دارای 4000 حافظه برای ثبت اطلاعات
ثبت و چاپ مشخصات وسیله ، محصول و مشتری
چاپ انواع گزارش از اطلاعات ذخیره شده
قابلیت تنظیم محل چاپ اطلاعات در صدور قبض
قابلیت چاپ قبض با جدول فارسی
نمایش مجموع و وزن خالص
دریافت و ارسال فرمان های کنترلی
امکان اتصال به چاپگر یا رایانه

قابلیت تنظیم سرعت نمایش وزن
قابلت حذف ولتاژ معادل بار مرده لودسل ها ِ
قابلیت تغییر ولتاژ ورودی لودسل به دستگاه
جبران خطاهای حاصل از تغییرات حرارتی محیط کار بطور خودکار
کالیبراسیون نرم افزاری
اعلام وضعیت صفر و پارسنگ