aria Mision


بیانیه مموریت سازمانی  Misionماموریت اصلی شرکت ، تولید کننده انواع تجهیزات توزین از قبیل باسکول های صنعتی ،تجهیزات اندازه گیری وزن، اتوماسیون صنعتی ،نشاندهنده ها، ساخت خط تولید جداکننده های وزنی و عرضه کننده تجهیزات توزین در صنایع(نفتی ،پتروشیمی ،عمرانی ،کارخانجات تولیدات حیوانی(گوشتی و تخم مرغ) ، کارخانجات تولید مواد لبنی) درکشور ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد شغل و برطرف کردن نیاز بخش تولید و صنعت با ایجاد محیطی خلاق جهت شناسایی خواسته های مشتری در آینده و ارزش آفرینی برای پرسنل و مشتریان با در نظر گرفتن شاخصه های زیر:
1- توسعه استانداردها و محصولات با کیفیت
2- استفاده از تکنولوژی روز در ارایه خدمات
3- ایجاد یک پایداری مناسب بین کیفیت و هزینه با در نظر گرفتنن منافع بلند مدت مشتریان
4- تقویت نیروهای فنی،علمی وپژوهشی پرسنل

By : admin | Date : 1394/10/09 | Idea