توزین بچینگ

سیستم های توزین مخلوط کننده (Mixer میکسر) برای ترکیب مواد مختلف در کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد . بچینگ ها در شرکت های مختلف و با توجه به نوع کاربری معمولا به ابعاد مختلف با تعداد پایه ای مختلف (تعداد لودسل مختلف) قرار گرفته اند . بچینگ ها قابل نصب بر روی سیستمهای مختلف موجود در کارخانجات را دارد.   بچینگ ها طبق برنامه کاربر از هر مخزن به میزان معینی مواد دریافت نموده و پس از مخلوط کرد ن مواد(Mixer میکسر) ، بر طبق برنامه قسمتی یا کل مواد را تخلیه می کند.


 

کلمات کلیدی :  توزین بچینگ     توزین مخلوط کننده   میکسر توزین دار    میکسر  Mixer