باسکول چرخ کش

باسکول چرخ کش (باسکول محورکش متحرک)

ویژگی اصلی این باسکول سهولت جابجایی آن در مقایسه با نوع ثابت می باشد این باسکول هیچ فونداسیونی نیاز ندارد و اندیکاتور آن نیز دارای باطری و پرینتر داخلی می باشد.

تجهیزات لازم:
1- دو عدد صفحه باسکول چرخ کش
2- یک عدد صفحه نمایشگر
3-کابل و اتصالات مربوط به سیستم


باسکولهای چرخ کش علاوه بر توزین جهت محاسبه مرکز ثقل اجسام نیز کاربرد دارد. و بشکل ذیل می توان عمل کرد
گرانیگاه یا مرکز جرم یک سیستم از ذرات میانگین وزن‌دار مکان‌های آن ذرات است.
مرکز ثقل اجسام
باسکول محور به محور      باسکول محور به محور متحرک      باسکول چرخ کش

مشخصات باسکول متحرک 

 

TXD-920F TXD-915F TXD-910F TXD-715F TXD-710F MODEL
20,000KG 15,000Kg 10,000Kg 15,000Kg 10,000Kg Capacity
20Kg 20Kg 10Kg 20KG 10Kg Division
1,066 x 940 x 50 (mm) 1,066 x 840 x50 (mm) 886 x 730 x 50 (mm)  Product Dimensions (w x L x H) 
900 x 600 x 34 (mm) 900 x 500 x 34 (mm) 700 x 500 x 34 (mm) Platform Dimensions  (w x L x H)
Approx.40.0Kg Approx.28.0Kg Approx.23.5Kg Product Weight
Approx. 2.9 x 2pcs Approx.1.6 x 2pcs Ramp Weight
0.1%,1%,3% Accuracy
150% of capacity Safety Overlode
3.7VDC Lithium Polymer Battery Power
Approx . 55hr Operating Time
ON/OFF,ZERO,SUM,BACK LIGHT Key
6digit LCD , Back Light Display
RechargeableAdaptor, Lithium Polymer Battery Pack : 1ea Parts
-10°C~40°C Temperature Range


 

کاتالوگ باسکول محورکش متحرک

کاتالوگ باسکول محور کش متحرکفیلم باسکول محورکش

استاندارد NTEP محورکش متحرک 


باسکول محورکش