دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن صنعتی RO


آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن در دو مقیاس (زیر 100 مترمکعب در روز) و بزرگ(بالای 100 متر مکعب در روز) طراحی و ساخته میشود.
 

فیلم دستگاه آب شیرین کن