بیانیه چشم انداز شرکت توزین تراز آریا

شرکت توزین تراز آریادر نظر دارد، با توجه خاص به منابع انسانی و توسعه زیر ساختها در کلیه حوزه های سازمانی تا پایان سال 1398 در جمع شرکت های برتر در زمینه تولید انواع تجهیزات توزین در ایران  قرار گیرد.در همین راستا توصیف چشم انداز فوق به شرح ذیل بیان می گردد :
افزایش کیفیت در طراحی،ساخت و نصب تجهیزات با در نظر گرفتن روکردهای مهندسی
توسعه نظام آموزشی با رویکرد توسعه در زمینه نوآوری و خلاقیت
افزایش کیفیت در حوزه خدمات پس از فروش با درنظر گرفتن حقوق ذینفعان (مشتریان)
تولید محصولات جدید با درنظرگرفتن نیاز مشتریان و شناسایی نیازهای آینده مشتریان
قرار گرفتن در بین 2 شرکت اول مورد انتخاب  مشتریان
بالا بردن سطح رضایت ذینفعان با لویت قرار دادن مشتریان
افزایش حضوردر Vendor مشتریان طراز اول کشور
بهینه سازی زنجیره تامین از طریق توسعه شرکت های تامین کننده  مواد اولیه  اصلی