رله باکس

 

رله باکسدر دو نوع الکتریکی (رله) و الکتریکی (تریاک و تریستور)
دارای مدار RS جهت حفاظت کنتاکتها
دارای مدار حفاظتی برای جلوگیری از جریان برگشتی موتورها
ایزولاسیون تا ولتاژ هفت هزار ولت با مدار فرمان
جعبه سیلد شده دارای کلاس حفاظتی حد اقل IP65
در دو نوع ۴ و ۸ فرمان