سیستم توزین و حمل بشکه

سیستم توزین بشکهولتاژ ورودی متناوب یا مستقیم
حمل و نقل آسان
برق و باطری
کالیبراسیون نرم افزاری
باطری قابل شارژ همراه شارژر
اعلام ضعیف شدن باطری
کلید های عملیاتی پارسنگ صفر کن و وزن خالص
اتصال به رایانه و چاپگر از طریق R


مشخصات فنی


 

ظرفیت تناژ زینه (گرم)
توزین بشکه 200 کیلرگرم 100 200
توزین بشکه 500 کیلوگرم 250 500