بیانیه ماموریت شرکت توزین تراز آریا

ماموریت اصلی شرکت ، تولید کننده انواع تجهیزات توزین درکشور ایران و کشورهای حاشیه ، به منظور ایجاد شغل و برطرف کردن نیاز بخش تولید و صنعت با ایجاد محیطی خلاق جهت شناسایی خواسته های مشتری در آینده و ارزش آفرینی برای پرسنل و مشتریان با در نظر گرفتن شاخصه های زیر:
1- توسعه استانداردها و محصولات با کیفیت
2- استفاده از تکنولوژی روز در ارایه خدمات
3- ایجاد یک پایداری مناسب بین کیفیت و هزینه با در نظر گرفتنن منافع بلند مدت مشتریان
4- تقویت نیروهای فنی،علمی وپژوهشی پرسنل